Parro

Op 'De Akker' maken we gebruik van de app Parro. Parro is een vlotte en veilige communicatie-app. Via deze app kunt u communiceren met de leerkracht, kan de leerkracht met u communiceren, worden er foto's of informatie gedeeld en gesprekken gepland.
Wij maken als school ook gebruik van de 'Agenda' in Parro. Hier worden verschillende activiteiten in gezet om ouders/verzorgers op de hoogte te houden. Deze agenda kunnen ouders ook laten synchoniseren met hun telefoonagenda.

Meer informatie over deze app kunt u vinden op de volgende website: https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders.