Schooltijden

Onze schoolweek

Op 'De Akker' werken we met het 5-gelijke dagen model.
Dit betekent dat alle groepen 5 dagen in de week van 8:30 - 14:00 uurnaar school gaan.

De kinderen van groep 1/2 en 3 mogen om 8:20 uur naar binnen worden gebracht. Op maandag, woensdag en vrijdag is er inloop met activiteiten die klaarliggen op de tafels. Op dinsdag en donderdag brengen ouders/verzorgers hun kind tot de klasdeur en starten de kinderen zelfstandig met hun juf/meester en hun klasgenoten in de boekenkring. Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 op alle schooldagen vanaf de gang zelf hun klas in.

De kinderen van groep 4 t/m 8 blijven buiten en verzamelen daar met hun eigen leerkracht. Om 8:25 uur gaat de eerste bel en gaan ze gezamenlijk naar binnen. Als om 8:30 uur de tweede bel gaat starten de lessen.

Tussen 10:00-10:30 uur hebben alle groepen hun ochtendpauze. Er wordt in de groep gegeten met hun leerkracht en het buitenspelen gebeurt per bouw samen. Ditzelfde geldt voor de lunchpauze tussen 12:00-12:30 uur.
De buitenspeeltijden van de jongere groepen wijken hier wat van af aangezien zij een andere lesindeling hanteren dan de groepen in de midden- en bovenbouw. 

We vinden het al school prettig om alle dagen met alle kinderen op hetzelfde moment (14:00 uur) af te sluiten en naar huis te gaan. Op deze manier treffen ouders, leerkrachten, broers/zussen elkaar zo vaker op het schoolplein.