Ouderraad

De ORAS

De ouderraad (afgekort ORAS) bestaat uit 12 enthousiaste ouders, die met elkaar in feite de feestcommissie van de school vormen. De ouderraad organiseert, in samenwerking met het team onder andere het Kerst-, Sinterklaas-, Paas- en Zomerfeest, de schoolreis en de avondvierdaagse. De ouderraad vergadert gemiddeld een keer per maand. Eén teamlid woont de vergadering bij. Dit komt het overleg en de samenwerking binnen onze school ten goede.

Achter de schermen is de ouderraad vaak al maanden voorafgaand aan een feest druk bezig met de voorbereidingen. Te denken valt aan het bedenken van bestemmingen en thema's van de feesten, het reserveren van bussen en locaties van een schoolreis en het doen van inkopen.

Ook ad-hoc wordt er wel eens iets gezelligs in touw gezet. Bij voldoende vorst en dus ijs komt het bijvoorbeeld voor dat we op maandag besluiten om op vrijdag met de hele school te gaan schaatsen. Dat is enorm leuk maar vergt wel wat organisatie en improvisatie op heel korte termijn.

Het lidmaatschap van de ouderraad is een dankbare taak. Het geeft veel voldoening te zien hoeveel plezier de kinderen beleven tijdens de festiviteiten. Daarnaast is het leuk om op deze wijze als ouder meer betrokken te zijn bij de school.

Om al die extra activiteiten binnen en buiten de school te kunnen realiseren doet de ORAS soms een beroep op ouders die willen helpen. Uw hulp wordt niet alleen door ons, maar ook door de kinderen bijzonder gewaardeerd.

De ouderraad beheert de ouderbijdrage voor de kosten van allerlei activiteiten, die het ministerie niet vergoedt. Daarom vragen we de ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage.