Over ons

Welkom op de Akker!

Binnen ons moderne gebouw, vindt u een open en gezellige leefgemeenschap waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten op een open en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Vanuit de gedachte: op de Akker is elk kind uniek, proberen we vanuit ons geloofen de daarbij behorende waarden en normen vorm te geven aan goed onderwijs. We gaan hierbij uit van de specifieke mogelijkheden van elk kinden stellen ons ten doel deze zo adequaat mogelijk te benutten.