Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderraad beheert de ouderbijdrage voor de kosten van allerlei activiteiten, die het ministerie niet vergoedt. Daarom vragen we de ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage.
De hoogte van de bijdrage is € 30,00 per schooljaar. Indien uw kind ná het schoolreisje op school komt betaalt u € 15,00 U krijgt daarvoor jaarlijks een verzoek voor betaling van de ouderraad. Kinderen die vanaf 1 januari op de Akker komen betalen € 7,50 De ouders van deze kinderen krijgen een verzoek voor betaling met de inschrijving mee. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen van ouders die de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.