Voor ouders

Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Dit bereiken we middels wederzijdse betrokkenheid en open communicatie over en weer. Daarom betrekken wij ouders/verzorgers graag zo veel mogelijk bij wat er met de kinderen en op school gebeurt.

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport en een aantal keer per jaar zijn er 10-minuten gesprekken.

Door middel van de communicatie app Parro kunnen wij ouders snel en eenvoudig betrekken. Via deze app sturen wij informatie over activiteiten, de agenda maar ook andere bijzonderheden. Ook kunnen ouders via deze app rechtstreeks communiceren met de leerkrachten.

Ouders/verzorgers kunnen vrijwillig helpen bij allerlei activiteiten. Wie interesse heeft, kan zitting nemen in de medezeggenschapsraad, ouderraad of op andere momenten meedenken.