Medezeggenschapsraad

De MR

De medezeggenschapsraad (afgekort MR) vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. Op deze wijze wordt de openheid en het overleg tussen alle betrokkenen op de school bevorderd.

De MR heeft een adviserende en controlerende taak ten opzichte van de directie. Sommige zaken kunnen alleen gewijzigd, besloten of ingevoerd worden na advies van de MR. Zo hebben we ons het afgelopen jaar gebogen over de formatie, de begroting, enkele vacatures, andere schooltijden, oudertrevedenheidsonderzoek en de schoolgids. Uiteenlopende en afwisselende onderwerpen. Het is boeiend om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij nieuwe of andere ontwikkelingen op school en mee te denken over oplossingen.

Naast de MR die aan de Akker verbonden is, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (afgekort GMR). De GMR is er voor alle scholen binnen de Vereniging. Het gaat hierbij om een controlerende en adviserende taak op schooloverstijgend niveau. Van elke MR van de scholen binnen de Vereniging zijn twee leden afgevaardigd (een ouderlid en een leerkrachtlid) naar de GMR.

Het is belangrijk dat de MR-leden op de hoogte zijn van wat er leeft op school, onder leerlingen, leerkrachten en ouders. Vier MR-leden horen en weten natuurlijk niet alles, dus houd ons op de hoogte! Als vertegenwoordiger van alle ouders en alle leerkrachten, hebben we signalen nodig van wat er speelt. Hieronder staan onze namen en emailadres, dus je weet ons te vinden als er iets is. Tot slot willen we u laten weten dat u welkom bent onze vergaderingen bij te wonen. Wel dient u zich vooraf hiervoor aan te melden bij een van de leden van de MR.

Het mailadres van de MR: mr.akker@pcbo-rheden.nl
Sanne Sluijter (leerkrachtlid)
Brian Duenk (leerkrachtlid)
Ibi Mouloud (ouderlid)
Hugo Pelzer (ouderlid)

Download:
Huishoudelijk reglement
Jaarverslag MR 2020-2021