SOP

Schoolondersteuningsprofiel

Hieronder vindt u het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Akker in Dieren.
In dit profiel beschrijven wij als school
• het niveau van de basisondersteuning,
• welke extra ondersteuning de school kan bieden,
• hoe deze ondersteuning is georganiseerd en
• wat de ambities zijn.

Schoolondersteuningsprofiel Akker 2022-2024.pdf