Ouderplatform

Uit iedere groep nemen twee ouders deel aan het ouderplatform. Deze groep komt ongeveer 4 x per jaar bij elkaar om zaken die onder ouders leven te bespreken. Vanuit de school is in ieder geval de directeur aanwezig. 

Wat u vooraf moet weten over het ouderplatform is het volgende:
- Het ouderplatform heeft geen enkele formele status. Zaken die het beleid betreffen komen namelijk in de vergaderingen met (de oudergeleding) van de MR ter sprake. 
- Als er tijdens de gesprekken suggesties worden gedaan, dan wordt serieus gekeken of de school hier iets mee kan. Het is niet gezegd dat dit altijd lukt. 
- Gesprekken gaan niet over individuele kinderen, individuele leerkrachten of de belangen van individuele ouders, maar over zaken die de hele school betreffen. 
- Alles mag op een constructieve manier aan de orde gesteld worden. 

Wilt u mede 'de stem van ouders' zijn? Dan kunt u zich bij de directeur melden. algemeen.akker@pcbo-rheden.nl


Bron afbeelding: https://www.notenbalk-zwijndrecht.nl

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT