Schooltijden

Op 'De Akker' werken we met het 5-gelijke dagen model.
Dit betekent dat alle groepen 5 dagen in de week van 8.30 - 14.00 uur naar school gaan. 

De kinderen van groep 1/2 mogen op maandag, woensdag en vrijdag om 8.20 uur naar binnen komen en gaan spelen met de spulletjes die op de tafel liggen. Op deze dagen kunnen de ouders van groep 1 en 2 even met hun kind de klas in tijdens deze inloop. We willen aan de ouders vragen om op tijd afscheid te nemen, zodat we echt om 8.30 uur met ons programma kunnen beginnen. Op dinsdag en donderdag starten de groepen 1 en 2 met de boekenkring en blijven de ouders buiten de klas. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven buiten. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan in de rij staan en gaan gezamenlijk naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.  

Vanaf 7.00 uur is er binnenkort weer voorschoolse opvang mogelijk en na 14.00 uur is er binnenkort buitenschoolse opvang mogelijk. Meer informatie hierover kunt u lezen onder het kopje BSO.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT