Schooltijden

Op 'De Akker' werken we met het 5-gelijke dagen model.
Dit betekent dat alle groepen 5 dagen in de week van 8.30 - 14.00 uur naar school gaan. 

De kinderen van groep 1/2 mogen om 8.20 uur naar binnen komen en gaan spelen met de spulletjes die op de tafel liggen. We willen aan de ouders vragen om op tijd afscheid te nemen, zodat we echt om 8.30 uur met ons programma kunnen beginnen. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven buiten. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan in de rij staan en gaan gezamenlijk naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.  

Vanaf 7.30 uur is er voorschoolse opvang mogelijk en na 14.00 uur is er buitenschoolse opvang mogelijk. Meer informatie hierover kunt u lezen onder het kopje BSO.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT