Missie en visie

Ieder kind is uniek!

Het heeft zijn eigen persoonlijkheid en mogelijkheden. Aan ons de taak om beide optimale ontplooiingskansen te geven. Dat betekent dat het onderwijs moet aansluiten bij het kind en niet andersom. Het streven naar een persoonlijke en ononderbroken ontwikkeling doet recht aan het kind. Het 'gemiddelde' kind bestaat niet.
Wij gaan uit van het principe dat het onderwijs waar mogelijk passend moet zijn voor ieder kind. Als school willen wij een veilige en geborgen omgeving bieden, waarin het kind zich geaccepteerd voelt en ruimte ontvangt om zich verder te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied.
Wij willen op deze terreinen het individuele kind stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen we aan de individuele verschillen in benadering en werkwijze tegemoet te komen. Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig!
Zorgverbreding en aandacht voor het individuele kind staan hierbij centraal. Het is juist deze combinatie die ervoor zorgt, dat de school haar bijdrage kan en wil leveren aan de hoge kwaliteit van het onderwijs, waarbinnen de veelzijdige ontwikkeling van ieder kind tot zijn recht komt.

De school beschikt over een hecht team van ervaren en enthousiaste leerkrachten die zich vanuit een gemeenschappelijke visie willen inzetten voor onderwijs op maat. Onze missie is kernachtig samengevat in de volgende slogan: UW KIND, ONZE UITDAGING!


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT