Welkom op de Akker!

Binnen ons moderne gebouw, vindt u een open en gezellige leefgemeenschap waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten op een open en respectvolle manier met elkaar omgaan. 

Vanuit de gedachte: op de Akker is elk kind uniek, proberen we vanuit ons geloof en de daarbij behorende waarden en normen vorm te geven aan goed onderwijs. We gaan hierbij uit van de specifieke mogelijkheden van elk kind en stellen ons ten doel deze zo adequaat mogelijk te benutten. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT