BSO 

BSO BOEIenD BV valt onder de Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Rheden. Op de locatie De Akker verzorgt zij de buitenschoolse opvang. Samen werken school en opvang aan een zelfde identiteit, dezelfde waarden en normen, een goed pedagogisch klimaat vanuit ervaringsgericht werken en een doorlopende ontwikkelingslijn.

Onze BSO wordt geregeld door Boeiend kinderopvang. Meer informatie kunt u hier vinden.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT