Week van de muziek

Tijdens de week van de muziek wordt er extra aandacht besteed aan muzieklessen op De Akker. Het lied 'Ik en jij' wat is geschreven voor de Week van de muziek wordt gezongen en de bijbehorende dans wordt geoefend. Verder zijn er workshops djembé voor alle groepen. Ook hebben we een gezamenlijk lied gekozen voor de Paasviering en geoefend voor de Paasviering komende week.
Media
  • week van de muziek
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT