Beste ouders / verzorgers,

We streven ernaar om alle informatie via onze website beschikbaar te hebben. 
Hieronder treft u achtergrondinformatie aan over schoolzaken. U kunt deze informatie downloaden en printen. 
Kreeg u vorig jaar de schoolkalender nog op papier mee naar huis, u kunt de kalender nu
downloaden en printen. Wilt u een verlofaanvraag doen voor uw kind? Hieronder kunt u het formulier
voor het aanvragen van verlof 'ophalen' en afdrukken. Wilt u weten hoe het nu precies zit met de
ouderbijdrage? Hieronder vindt u alle informatie. De informatievoorziening wordt regelmatig aangevuld.
Binnenkort is ook de nieuw schoolgids via deze rubriek beschikbaar.


schoolondersteuningsprofiel (SOP) Akker 2017-2019
schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
wervingsbrief PCBO Rheden
aanvraag verlof

Chr. Basisschool De Akker - Admiraal Helfrichlaan 13e - 6952 GA Dieren - Tel: 0313-415253